زمین چمن

این زمین برای ساعات ورزش مدرسه در نظر گرفته شده است که مساحت آن حدودا ۵۰۰ متر می باشد و با توجه به تمام استانداردهای ورزشی احداث شده و همه ی امکانات ایمنی در آن رعایت شده است که همین امر باعث شد در بین مدارس شاهین شهر چه غیر انتفاعی و چه دولتی منحصر به فرد باشد.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.