کتابخانه

مجتمع_آموزشی_فرزانه_هسا

کتابخانه بخش اساسی و اصلی آموزش- پرورش درست، به شمار می رود. مدرسه ای که کتابخانه برای دانش آموزان خود ندارد همچون مکانیکی است که هیچ گونه وسیله ی کار و فعالیت ندارد.
کتابخانه ی مدرسه، مرکزی است که همه ی مواد درسی را به هم مربوط می کند و دانش آموز- همین طور معلم- برای تحقیق در هر موضوعی، به آنجا پناه می برد و کتابها و نشریه های مورد نیازش را در آنجا پیدا می کند، اوقات فراغت خود را در آنجا می گذراند، و کمبودهای درسی خود را جبران می کند. کتابخانه ی مدرسه، جایی است که کتابها، نشریه ها و مرجعهایی را، که تهیه ی آنها از عهده ی یک نفر خارج است، در خود جمع می کند؛ مکانی است که کتابهای مناسب برای خواندن را بهتر می شناسد؛ و برای گردآوری آنها می کوشد و دسترسی به آنها و استفاده از آنها را برای همگان ممکن می سازد. کتابخانه ی مدرسه، جایی است که پرسشهای علمی دانش آموزان و معلمان را پاسخ می گوید و آنها را در مطالعه ی صحیح و قابل استفاده، راهنمایی می کند. کسی که به آن جا مراجعه می کند هدفی جز مطالعه ندارد؛ از این رو، رغبت مطالعه را در مراجعه کنندگان برمی انگیزد. به علاوه تنها منبع یادگیری است که تعطیلی ندارد و همیشه درش به روی علاقه مندان به مطالعه و یادگیری باز است.
کتابدار مدرسه می تواند شش یا هفت سال با یک کودک کار بکند در صورتی که معلم ایشان هر سال عوض می شود. از این رو، کتابدار بهتر از معلمان می تواند با گذشت زمان، رشد و تکامل امیال، تواناییها و نیازهای کودکان را مشاهده کند و مناسب با نیازهای ایشان برای کتابخانه، کتاب فراهم سازد. همچنین، کتابدار به علت اطلاعات بیشتری که درباره ی فرد فرد کودکان دارد بهتر می تواند معلم تازه را در امر تدریس و تربیت، راهنمایی کند و او را با امیال و استعدادها و احتیاجات دانش آموزان آشنا سازد.
کتابخانه مرکزی مجتمع آموزشی فرزانه هسا مخصوص هر چهار مدرسه ابتدایی و متوسطه های اول دخترانه و پسرانه می باشد که شامل کتابهای علمی، آموزشی، مذهبی، اجتماعی، داستانی و … می باشد که هرکدام درقسمت مخصوص به خود چیده شده و تحت اختیار و انتخاب دانش اموزان بنا به سلیقه های مختلف قرارمیگیرد. صندلی و میز نیز به تعداد لازم برای یک کلاس درکتابخانه وجود دارد و دانش آموزان هرمدرسه زنگ های تفریح برای بردن کتاب می توانند به آنجا مراجعه کنند که البته جهت ایجاد نظم و انضباط کتابخانه و استفاده بهینه از آن، روزهای مراجعه هرمدرسه به تفکیک مشخص و دراختیار مدارس قرار داده می شود که ورود و استفاده دانش آموزان به محوطه کتابخانه با تداخل مواجه نشود. هرمعلم بنا به میل خود می تواند کلاس خود را برحسب نیاز و شرایط در کتابخانه برگزار کند
همچنین فضای این کتابخانه به چند بخش اصلی شامل کتاب های مذهبی ، علمی ، رمان ، داستانی ، مجله ها ، کتاب های مرجع و همچنین کتاب هایی مخصوص اولیا و آموزگاران تقسیم می شود که اولیا و آموزگاران هم بتوانند از کتاب های کتابخانه استفاده کنند.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.