شبیه ساز پرواز Flight Simulator

آموزش-هوانوردی-خلبانی

نام شبیه ساز پرواز را شاید بارها در رسانه ها شنیده و یا تصویر آن را دیده باشید، وسیله بسیار پیشرفته ای که با ایجاد شرایط محیطی مناسبی از نظر تصویر و حرکت و امکانات داخل کابین هواپیما، فرصت بسیار ویژه ای را برای آموزش و افزایش مهارتهای خلبانان فراهم می سازد. در کابین یک شبیه ساز از همان کلید ها، نمایشگرها، چراغ ها و اهرم های واقعی هواپیما استفاده می شود لذا کابین کاملاً شبیه هواپیما بوده و کلیه تجهیزات یا واقعی هستند و یا بنحوی شبیه سازی شده اند که در کارایی و عملکرد هیچ تفاوتی با سیستم های اصلی هواپیما ندارند. تنها تفاوت پرواز با شبیه ساز که در نوع پیشرفته آنها چندان هم محسوس نمی باشد این است که تصویر مقابل خلبان مجازی بوده و در برخی از آنها شتاب های وارد بر هواپیما به وسیله یک سیستم حرکتی شبیه سازی شده است.
بر اساس قوانین سازمان بین المللی هوانوردی(ICAO) خلبانان خطوط هوایی موظفند بخشی از آموزش های اولیه و دوره ای خود را روی این وسیله بگذرانند.