الگوی ترافیکی

الگوی ترافیکی مستطیل شکل
الگوی ترافیکی مستطیل شکل مجتمع آموزشی فرزانه هسا هواپیما ها یک جای مخصوص برای رفتن دارند و این جای مخصوص فرودگاه است و این خلبان است که وظیفه دارد هواپیما را صحیح و سالم در فرودگاه بنشاند. پرواز در اطراف فرودگاه بایستی خیلی دقیق انجام گیرد به طوری که اولاً هواپیماها به هم برخورد نکنند Read More

چهار نیروی مؤثر بر پرواز

چهار نیروی مؤثر بر پرواز
چهار نیرویی که بر پرواز یک شیء مؤثرند عبارتند از وزن، برآ، رانش و پسا. این نیروها باعث می شوند یک شیء علاوه بر این که پروازمی کند، در حال پرواز به بالا و پایین حرکت کند و سریع تر یا آهسته تر حرکت کند. به این ترتیب میزان تغییر هر نیرو بر این که Read More

شبیه ساز پرواز Flight Simulator

آموزش-هوانوردی-خلبانی

نام شبیه ساز پرواز را شاید بارها در رسانه ها شنیده و یا تصویر آن را دیده باشید، وسیله بسیار پیشرفته ای که با ایجاد شرایط محیطی مناسبی از نظر تصویر و حرکت و امکانات داخل کابین هواپیما، فرصت بسیار ویژه ای را برای آموزش و افزایش مهارتهای خلبانان فراهم می سازد. در کابین یک

Read More

آشنایی با آیین نام و مدارک خلبانی

آموزش-هوانوردی-خلبانی

بر اساس آیین نامه ICAS101) PEL) سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، معاینات پزشکی لازم برای دریافت گواهینامه پرسنلی، شامل سلامت فیزیکی و روانی، دید و تشخیص رنگ و شنوایی است. تست پزشکی در بخش هواپیماهای غیر نظامی (Civil) شامل ۲ گواهینامه کلاس ۱ و کلاس ۲ است. گواهینامه کلاس ۲ برای دانشجویان PPL، خلبانان دارای

Read More

سالن اجتماعات

مجتمع_آموزشی_فرزانه_هسا

سالن اجتماعات کنار کتابخانه قرار دارد. این سالن با ظرفیت حدود صد نفر و مجهز به سیستم هوشمند و دیگر امکانات صوتی می باشد چیدمان این سالن به گونه ای چیده شده که برای عبور اولیا و دانش آموزان راحت باشد بی آنکه نظم آنجا بهم بخورد.این سالن مخصوص جلساتی است که هر مدرسه تشکیل

Read More

کتابخانه

مجتمع_آموزشی_فرزانه_هسا

کتابخانه بخش اساسی و اصلی آموزش- پرورش درست، به شمار می رود. مدرسه ای که کتابخانه برای دانش آموزان خود ندارد همچون مکانیکی است که هیچ گونه وسیله ی کار و فعالیت ندارد. کتابخانه ی مدرسه، مرکزی است که همه ی مواد درسی را به هم مربوط می کند و دانش آموز- همین طور معلم-

Read More