الگوی ترافیکی

الگوی ترافیکی مستطیل شکل

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”515″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center” css_animation=”flipInX” title=”الگوی ترافیکی مستطیل شکل “][/vc_column][vc_column width=”1/2”][vc_column_text]هواپیما ها یک جای مخصوص برای رفتن دارند و این جای مخصوص فرودگاه است و این خلبان است که وظیفه دارد هواپیما را صحیح و سالم در فرودگاه بنشاند. پرواز در اطراف فرودگاه بایستی خیلی دقیق انجام گیرد به طوری که اولاً هواپیماها به هم برخورد نکنند و ثانیاً هواپیما برای یک فرود خوب در یک ارتفاع مناسب و هم جهت با باند قرار بگیرد و این به معنای آنست که خلبان باید در یک الگوی ترافیکی دقیق پرواز نماید. در شکل روبرو یک الگوی ترافیکی مستطیل شکل را مشاهده می نمایید.

الگوی ترافیکی ۵ مرحله دارد که عبارتند از :

  1. مرحله عزیمت (Departure Leg)
  2. مرحله باد جانبی (Crosswind Leg)
  3. مرحله باد موافق (Downwind Leg)
  4. مرحله اصلی (Base Leg)
  5. مرحله تقرب نهایی (Final Approach)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

مرحله عزیمت

این مرحله همان مرحله برخاست می باشد. در این مرحله بایستی فلپ را بر روی ۱۰ درجه قرار داد سپس دسته گاز را به سمت جلو فشار داده تا دور موتور به حداکثر مقدار خود برسد سپس ترمز ها رها می شود، زمانی که سرعت هواپیما به ۶۵ نات رسید به آرامی فرمان به سمت بیرون کشیده شود تا هواپیما با ۱۰ درجه پیچ نسبت به افق شروع به اوجگیری نماید و زمانی که هواپیما ۵۰۰  فوت، ارتفاع از سطح فرودگاه پیدا کرد فلپ بسته می شود و بدون اینکه هواپیما از مسیر خود منحرف شود ۵۰۰ فوت دیگر ارتفاع گرفته و همین ارتفاع حفظ می شود.

مرحله باد جانبی

پس از اینکه هواپیما به ارتفاع ۱۰۰۰ فوتی از سطح فرودگاه رسید و هواپیما از آخرین نقطه خروج باند فرود عبور کرد برای باقی ماندن در ترافیک یک چرخش ۹۰ درجه به سمت چپ انجام شود در این حالت سرعت هواپیما بر روی ۹۰ نات و دور موتور بر روی ۲۰۰۰ دور بر دقیقه تنظیم گردد.

مرحله باد موافق

پس از گذشت ۲ دقیقه پرواز در مسیر باد جانبی، بایستی یک چرخ ۹۰ درجه دیگر به سمت چپ انجام شود تا هواپیما موازی باند قرار گیرد. در این مرحله پرواز را تا زمانی ادامه داده شود که یک خط عمودی فرضی از هواپیما محل ورودی باند فرود را قطع نماید در این لحظه بایستی برای فرود آماده شد به همین منظور ابتدا فلپ۱۰ درجه باز شود البته این کار باید در سرعت مناسب برای باز کردن فلپ صورت گیرد در این زمان بایستی برای مرحله اصلی آماده شد.

مرحله اصلی

پس از طی مرحله باد موافق حال زمان یک چرخش ۹۰ درجه دیگر به سمت چپ رسیده و با این کار هواپیما وارد مرحله اصلی می گردد. این مرحله نقطه شروع فرود است و باید تنظیمات دقیق سرعت و ارتفاع در آن انجام گیرد و از چرخش زود هنگام جهت وارد شدن به مرحله تقرب نهایی خودداری نمود. در این مرحله کاهش ارتفاع کم کم شروع می شود برای این منظور دسته گاز هواپیما به بیرون کشیده شود تا دور موتور کاهش یابد و سعی شود سرعت هواپیما بر روی ۷۰ نات تنظیم گردد. در این حالت هواپیما آماده ورود به مرحله تقرب می شود.

مرحله تقرب نهایی

این مرحله یکی از مهمترین مراحل فرود می باشد. پس از طی مرحله اصلی مجدداً یک چرخش ۹۰ درجه به سمت چپ انجام شود تا هواپیما در جهت باند فرود قرار گیرد. زمانی که هواپیما در این مرحله قرار گرفت بایستی سرعت را به ۶۵ نات کاهش داد. در این مرحله با توجه به سرعت و موقعیت هواپیما می توان فلپ را بر روی ۲۰ یا ۳۰ درجه قرار داد. در زمانی که هواپیما به باند فرود نزدیک می شود باید توجه ویژه ای به سرعت داشت چرا که نباید سرعت هواپیما به سرعت استال برسد، در صورت نزدیک شدن سرعت هواپیما به سرعت استال، دسته گاز را کمی فشار داده تا نیروی موتور افزایش یافته و هواپیما سرعت بگیرد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]